• bg

Пародонтология

Ултразвуково почистване на зъбен камък и зъбна плака

-Зъбният камък представява налеп от калциеви соли, бактерии, хранителни остатъци,органична материя и мъртви клетки от устната лигавица и др. Той осигурява среда за развитие на вредните микроорганизми, водещи до развитието на гингивит и пародонтит. Премахването му и изготвянето на точна, индивидуална профилактична програма са ключови в лечението и предотвраяването на тези заболявания. Ултразвукавата апаратура се използва ефективно, бързо и безболезнено в отстраняването на зъбните налепи.

Хемисекция

-Хемисекцията се прилага при многокоренови зъби. Болният корен заедно с прилежащата му част от зъбната коронка се режат и екстрахират. Останалият корен или корени служат за оформяне на зъбното пънче с определена форма и големина, върху което се изработва зъбна коронка.

Бикуспидация

-Представява хирургичен метод за разделяне на многокоренови зъби, при които последните се превръщат в еднокоренови. Целта на това разделяне е да се стопира прогресиращата резорбция на костта между двата корена, която би довела до загубата на зъба.

Закрит кюртаж

-Безболезнен метод за стабилизиране на корените на зъбите чрез изчистването със специални кюрети, отнемане на подвенечния зъбен камък, некротичния цимент от корена и гранулационната тъкан.

Открит кюртаж

-Извършва се с отваряне на ламбо. Под визуален контрол се премахва гранулационната тъкан.Прави се при пародонтални джобове над 5мм като целите са както при закрития кюртаж. Накрая тъканите се зашиват и се слага пародонтална превръзка, а възстановяването е бързо и безболезнено.

Мукогингивална хирургия

-Мукогингивалната хирургия се извършва като допълнителна оперативна интервенция към мерките за намаляването на дълбочината на джоба или като независима процедура за разширяване на зоната на прикрепената гингива. Целите на тези оперативни техники са естетични и функционални. Обект на мукогингивалната хирургия е покриване на оголени коренови повърхности и създаване на достатъчно дълбочина на вестибулума, когато тя липсва.

Техники за увеличаване на прикрепената гингива:

-класическа оперативна техника със свободен автотрансплантат от небцето

-апикално преместено ламбо

-латерално преместено ламбо

Оперативно лечение на гингивални рецесии

-Гингивалната рецесия представява оголване на кореновата повърхност. Предразполагащи фактори са недостатъчно прикрепената гингива, травматична оклузия, високо прикрепени френулуми и гингиво-букални връзки, ортодонтски аномалии, гингивално възпаление, травматична орална хигиена и др. Оголването на кореновата повърхност довежда до хиперестезии( свръхчуствителност), естетични дефекти, а впоследствие и до подвижност на засегнатите зъби.

Техники:

-латерално преместено ламбо

-коронарно преместено ламбо

-техника с автогенна свободна гингивална присадка

Операции за отстраняване на френулуми и гингиво-букални връзки

Z пластика/ метод на Лимберг

-пластика със срещулежащи триъгълни ламба при къс и дебел лабиален френулум или гингиво-букални връзки.

Гингивектомия

-ексцизия на проблемните тъкани.

Гигивопластика

-метод, целящ постигане на физиологичен гингивален контур при отсъствие на пародентални джобове.

Хирургични методи за коригиране на костни дефекти и деформации.

-остеопластика

-остектомия