• bg

Ортодонтия

Ортодонтията е област в денталната медицина, занимаваща се с лечение на неправилно подредени зъби и нарушени съотношения между зъбните дъги и челюсти.

Ортодонтското лечение при нас се извършва от лекари по дентална медицина с призната специалност „Ортодонтия“ и богат опит в ортодонтските лечения със снемаеми апарати, фиксирана техника с брекети и подреждане на зъбите чрез алайнери.