• bg
  • en

Първа IPS STYLE металокерамика на Ivoclar Vivadent изработена във Варна

Оксиапатитните кристали в керамиката придават естествена дълбочина на реставрацията, защото притежават висока отразяваща способност към падащата светлина. Кристалите се съдържат от опака до емайла. Има добавени флуорапатитни кристали. Оптичните свойства на керамиката са уникални.

Първият пациент – Росица Георгиева е дентален асистент в „Дентален център Д-р Читалова“. Лекуващият й лекар Д-р Никола Оносимоски е част от екипа на същия център. Лабораторната изработка е на ,,Fiadenta“ – Константин Фиалковски. Случаят е завършен на 8-ми март 2016.