Оксиапатитните кристали в керамиката придават естествена дълбочина на реставрацията, защото притежават висока отразяваща способност към падащата светлина…