• bg
  • en
First IPS STYLE metaloceramics by Ivoclar Vivadent constructed in Varna

First IPS STYLE metaloceramics by Ivoclar Vivadent constructed in Varna

Първа IPS STYLE металокерамика на Ivoclar Vivadent изработена във Варна Оксиапатитните кристали в керамиката придават естествена дълбочина на реставрацията, защото притежават висока отразяваща способност към падащата светлина. Кристалите се съдържат от опака до...