• bg

Хирургия

Екстракция на зъби
– Нормално разположени в зъбната редица, дълбоко разрушени, останали корени, полуретенирани и ретенирани мъдреци.

Гермектомия
– Профилактично отстраняване на зъбен зародиш, преди оформяне на корените, заедно със зародишния сак. Най-ефективно е да бъде извършена във възрастта от 12 до 15 години.

Циркумцизио
– Когато мъдреца е нормално разположен и има достатъчно място в зъбната редица, но е покрит от лигавица, се пристъпва към отстраняване на този лигавичен слой.

Кистектомия
– Цялостно оперативно отстраняване на киста. Кистата представлява патологична кухина, ограничена от съединително-тъканна капсула, подплътена или не от епител и изпълнена с течно или кремообразно съдържимо.

Инцизия на абсцес
– Създаване на възможност за дренаж на гнойната колекция чрез разрязване на меките тъкани.

Ексцизия на мекотъканни образувания(биопсия)
– Оперативно отстраняване на доброкачествени образувания (папилом, фибром, и др)

Пластика за затваряне на синус
– Оперативен метод за удължаване на тъканите около ороантралната комуникация с цел затварянето и.

Корекция на френулум(Френулектомия)
– С възможност за напълно атравматична и безкръвна манипулация с диоден лазер. Работата с лазер осигурява по-бърз и безболезнен заздравителен период.

Ампутация
– Остраняване на някой от корените на многокореновите горни зъби, без прилежащата му коронкова част.

Хемисекция
– Прилага се при многокоренови зъби. Болният корен заедно с прилежащата част от зъбната коронка се изрязват и изваждат. Останалите корени служат за оформяне на зъбно пънче с определена форма и големина, върху което се изработва зъбна коронка.

Апикална остеотомия
– Интервенция, при която през ‘костен прозорец’ се кюретира патологичната тъкан и се резецира апекса. Тази операция има за цел отстраняване на гранулом или киста, намиращи се в областта на кореновия връх.

Подготовка за ортодонтско и протетично лечение
– Френулотомия, корекция на петльов гребен, екзостози, разкриване на ретениран зъб с ортодонтска цел, операция на доброкачествени образувания (папилом, фибром, и др.).