• bg

Дентална имплантология

Имплантологичното лечение е оптимален метод, който решава проблема при загуба на постоянни зъби.

Приложение:

  • Възстановяване на дефекти при липса на единични зъби
  • Възстановяване на дефекти при липса на повече от един зъб.
  • Имплантатно-протезно възстановяване на изцяло обеззъбена горна или долна челюст (или на двете) (all-on-4 или all-on-6)
  • Стабилизация на цяла снемаема протеза.
  • Микроимпланти, използвани в хода на ортодонтско лечение.

В клиниката работим с три системи импланти:

– K.S.I.Bauer-Schraube (Германия) – компресивни остеоинтегриращи се импланти, особено подходящи при значителна загуба на кост

– Alpha-Bio (Израел)

– Osstem/Hiossen (Корея/САЩ)

При поставяне на имплантите се съобразяват всички параметри на меките тъкани и костта и при необходимост се прави костна/мекотъканна аугментация/графтинг.