• bg

Дентална имплантология

Имплантологичното лечение е оптимален метод, който решава проблема при загуба на постоянни зъби.

Приложение:

  • Възстановяване на дефекти при липса на единични зъби
  • Възстановяване на дефекти при липса на повече от един зъб.
  • Имплантатно-протезна реставрация на беззъба горна или долна челюст (или на двете).

В клиниката работим с немската K.S.I.Bauer-Schraube система.