• bg

Консервативно зъболечение и ендодонтия

Кариесология
– Кариесът е нарушение (деструкция) на твърдите зъбни тъкани. В зависимост от големината на деструкцията кариесът може да обхване една, две или повече повърхности.

Естетични възстановявания
– Директно възстановяване с фотокомпозит на зъби с кариес или фрактури на зъбната коронка.

Щифтово изграждане
– В корена на зъба се поставя щифт, около който се изгражда коронковата част, като по този начин се подготвя за обличане в коронка.

Видове щифтове:
-Композитен фиброщифт
-титанов
-метален фабричен щифт
-лят метален щифт, керамичен щифт (пинлей).Изработва се индивидуално по отпечатък от кореновия канал.

Вставки
– При по-големи дефекти на зъбната коронка вследствие на кариес или фрактура за възстановяване на зъба се предпочита вставка. Изработва се в зъботехническа лабаратория след предварително снемане на отпечатък от областта на дефекта.

Видове вставки:
-Керамични
-Фотокомпозитни
-Метални

Силанизиране на зъбите
– Представява профилактично покритие на здрави дълбоки зъбни фисури, ямки и бразди със силанти. Целта на силанизирането на детските зъби е да се запълнят фисурите и да се предпазят от действието на околната кариесогенна среда, която причинява ранно развитие на кариес на ниско минерализираните детски зъби.

Методика: силанизирането на детксите зъби е неболезнена процедура. Първо се почиства зъба от хранителни остатъци и плака. След това емайлът се обработва за кратко, за да може по-добре да се свърже със силатна. Промиване и подсушаване. Накрая се поставя силанта.

Флуоризация
– Флуорната профилактика се разделя на два вида: екзогенна и едногенна. Едногенната флуорна профилактика влияе преди и по време на пробива на зъбите, а екзогенната след техният пробив.

Флуоризацията в денталните кабинети е част от екзогенната профилактика и представлява нанасяне на флуорни гелове и лакове след предварително хигиенизиране на зъбите. В детската възраст това се прави с цел реминерализация на емайла и предпазване от появата на кариес. При възрастни пациенти този метод може да се използва при зъби с повишена чувствителност.