• bg

Консервативно зъболечение и ендодонтия

Кариесология
– Кариесът е нарушение (деструкция) на твърдите зъбни тъкани. В зависимост от големината на деструкцията кариесът може да обхване една, две или повече повърхности. Нелекуваните кариеси водят до ангажиране на зъбната пулпа и всички възможни след това ендодонтски усложнения.

Естетични възстановявания и бондинг
– Директно възстановяване с фотокомпозит на зъби с кариес, фрактури на зъбната коронка, атриция и др. Използваме най-високия клас фотополимери, налични на пазара, в богата гама от цветове и нюанси, за да е неразличима обтурацията от естествените зъбни тъкани. Предлагаме възможност за естетичен бондинг на зъбите, подпомогнат от зъботехник чрез дигитално 3D моделиране и визуализиране на крайния резултат, за постигане на много добри естетични резултати без изпиляване на твърди зъбни тъкани.

Щифтово изграждане
– При силно разрушени зъби в корена на зъба се поставя щифт (метален, фиброщифт, 3D принтиран лят пинлей, около който се изгражда коронковата част, като по този начин се подготвя за възстановяване с обвивна коронка.

Вставки
– При по-големи дефекти на зъбната коронка вследствие на кариес или фрактура за възстановяване на зъба се предпочита вставка. Изработва се в зъботехническа лабаратория след предварително снемане на 3D скан от областта на дефекта.

Видове вставки:
-Керамични
-Фотокомпозитни
-Метални

Силанизиране на зъбите
– Представява профилактично покритие на здрави дълбоки зъбни фисури, ямки и бразди със силанти. Целта на силанизирането на детските зъби е да се запълнят фисурите и да се предпазят от действието на околната кариесогенна среда, която причинява ранно развитие на кариес на ниско минерализираните, особено в областта на фисурата, детски зъби. Силанизирането на зъбите е безболезнена процедура.

Флуоризация
– Флуорната профилактика се разделя на два вида: екзогенна и едногенна. Едногенната флуорна профилактика влияе преди и по време на пробива на зъбите, а екзогенната след техният пробив.

Флуоризацията в денталните кабинети е част от екзогенната профилактика и представлява нанасяне на флуорни гелове и лакове след предварително хигиенизиране на зъбите. В детската възраст това се прави с цел реминерализация на емайла и предпазване от появата на кариес. При възрастни пациенти този метод може да се използва при зъби с повишена чувствителност.