• bg
  • en

ЗА НАС

Колективът на Дентален център „Д-р Читалова“ЕООД предлага комплексно лечение при работа в екип. Екипът е взаимозаменяем, но все пак специализираното поведение е водещо. Много важна за нас е отличната мотивация на пациента. Бъдещето принадлежи на добре осведомения пациент, който знае защо сяда на зъболекарския стол. В центъра на се работи на парче. Принципа е стъпка по стъпка преди необратимите манипулации, например ваденето на зъби.

Взаимното уважение е неизменна част във взаимоотношението лекар, пациент, дентален асистент.

Пресата за нас:
ACP_PDF-2_file_document.small_pngДентамедика, бр. № 18, октомври 2015
ACP_PDF-2_file_document.small_pngДентамедика, бр. № 9, септември 2016